EN / HU

Gyakran Ismételt Kérdések - Leopold Bloom Képzőművészeti Díj 2013


2011-es Leopold Bloom Képzőművészeti Díjra kizárólag festményekkel és/vagy egyedi grafikákkal lehetett pályázni. Idén is van ilyen megkötés?
Idén nincsen ilyen megkötés, kortól és médiumtól függetlenül lehet pályázni a díjra.

Van-e korhatára a pályázatnak?
Nincsen. A Leopold Bloom Képzőművészeti Díjra kortól függetlenül lehet pályázni.

Kiknek szól a pályázati kiírás? 
Jelentkezhetnek-e Magyarországon élő (magyar állampolgársággal rendelkező) külföldi művészek, vagy határontúli magyarok?
A pályázat Magyarországon élő és alkotó és/vagy a hazai szcénában markánsan jelenlevő művészek számára szól.

Hogyan adhatom le a pályázatomat?
Jelentkezni csak digitális pályázati anyaggal lehet.

A pályázatokat az alábbi szerverre kérjük feltölteni:
ftp://195.228.170.212
felhasználónév: leopoldbloom
jelszó: 2TqqQCmQ

Kérjük a pályázókat, hogy a feltöltéshez:
- egy önálló, a saját nevükkel jelzett tömörített mappát hozzanak létre a szerveren
- a mappa elnevezése a <palyazoneve>.zip formátumot kövesse
- a név ne tartalmazzon ékezeteketpontot és kötőjelet.
A tömörítéshez bármilyen zip-kompatibilis program használható (Windows, 7zip, stb.), a feltöltésre bármilyen FTP kliensprogram alkalmas (Filezilla, TotalCommander, stb).

Rövid útmutató a feltöltéshez:
A pályázat feltöltéséhez alkalmas FileZilla FTP kliensprogram innen tölthető le: https://filezilla-project.org/
 
A felső sorban elsőként az adatokat kell kitölteni, azután a Qiuckconnect-re kattintani. (filezilla1.jpg)
Host : 195.228.170.212
username: acax-newyork
password: 4zEVcJEQ
port: 21
 
Ezután a bal oldali panelon lehet betallózni a helyi gépen lévő pályázatot tartalmazó zip file-t. Azon vagy a file nevére jobb egérgombbal kattintva a megjelenő menüsorban az upload menüpontra kattintva tölthetjük fel, vagy egyszerűen a file áthúzásával a jobboldali panelra. (filezilla2.jpg)
Fontos, hogy a filenév csak az angol abc betűit tartalmazza, és ne legyen benne SPACE.

A postai úton érkező, személyesen leadott, illetve határidő után beérkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni!

Mit kap a győztes pályázó?
A nyertes pályázó 10 000 euró pénzbeli díjazásban részesül. Az összeg részben a művész honoráriuma, részben pedig ebből kell megvalósítania azt a külföldi kiállítási tervet, mellyel megnyerte a pályázatot. A díj elosztását a pályázó maga határozza meg a leadott költségvetésben aszerint, mekkora összegre van szüksége a kiállítás megvalósításhoz. Az egyetlen kitétel, hogy a művész tiszteletdíja legalább 4000, legfeljebb 9000 euró lehet. (Azaz a kiállítás költségvetése minimum 1000, legfeljebb 6000 euró lehet). A megosztás aránya nem befolyásolja a zsűri döntését.

Van-e nevezési díj?
Nincsen, a Leopold Bloom Képzőművészeti Díjra való jelentkezéshez nem kell nevezési díjat fizetni.

Van-e műfaji megkötése a pályázatnak? Miben tér el a Ludwig Múzeumban megrendezendő díjátadó kiállítás anyaga a külföldi kiállítási tervtől?
A díjra bármilyen képzőművészeti alkotással lehet pályázni. A díjátadó kiállításra leadandó műveknek és a külföldi kiállítás koncepciójában szerepelő anyagnak nem kell megegyeznie, de kérjük a pályázókat, hogy lehetőség szerint törekedjenek erre.

Van-e valamilyen kiírt téma? Kell-e a műveknek kötődniük az ír-magyar kapcsolatokhoz, Joyce-hoz stb.?
Nem, nincs semmilyen meghatározott téma.

Milyen nyelven kell írnom a pályázatot?
Minden leadott anyagnak angol nyelvűnek kell lennie, hiszen a díjról nemzetközi zsűri dönt.

Galéria is nyújthat be pályázatot vagy a művészeknek kell pályázniuk?
Művészek pályázatait várjuk, ugyanakkor nagyon számítunk a galériák aktív együttműködésére, segítségére a partnerintézmények megtalálásában, a pályázat megírásában.

Amennyiben egy galéria több művésze szeretne részt venni a pályázaton, pályázhatnak-e egy, a galéria által összeállított csoportos kiállítás koncepciójával?
Nem, pályázatokat csak művészektől vagy művészcsoportoktól várunk!

Pályázhat-e egy galéria több művésze?
Igen, de a művészeknek egyénileg kell beadniuk a pályázatot - és legfeljebb egyikük kaphatja meg a díjat.

Pályázhat-e egy galéria több művésze ugyanazon külföldi kiállításon való részvétel koncepciójával?
Igen, de minden egyes művésznek külön pályázatot kell benyújtania. Fontos szem előtt tartani, hogy legfeljebb egyikük kaphatja meg a díjat.

Pályázhatnak-e művészcsoportok?
Igen, pályázhatnak. A díj összege ez esetben is 10 000 euró.

Lehet-e külföldi kurátora a kiállításnak?
Természetesen lehet, sőt, a pályázati követelményekből adódóan elsősorban külföldi kurátorok közreműködésére számítunk.

Lehet-e magyar kurátora a kiállításnak?
Természetesen lehet, amennyiben a művész rendelkezik megfelelő befogadó nyilatkozattal a külföldi partnertől.

Milyen külföldi partnerrel lehet pályázni?
Európai művészeti intézménnyel (múzeum, kereskedelmi vagy non-profit galéria), illetve nemzetközi eseménnyel (biennále, fesztivál) együttműködésben lehet pályázni. Olyan intézményt vagy eseményt érdemes választani, mely a pályázó karrierje szempontjából fontos és a nemzetközi szcénában is jelentőséggel bír.

A külföldi partner lehet kereskedelmi galéria is?
Igen, lehet.

Mit jelent a szándéknyilatkozat és miért van rá szükség?
A szándéknyilatkozatban a külföldi partner arról nyilatkozik, hogy nyertes pályázat esetén a kiállítást befogadja, és a megszabott határidőn belül megvalósítja. Erre azért van szükség, hogy a zsűri, a szervezők és az alapító biztosak lehessenek benne, hogy a díjat olyan pályázó kapja, aki a leadott koncepciót valóban meg is valósítja.

Mit tartalmazzon a kiállítási költségvetés?
Minden olyan költséget, mely a külföldi kiállítással kapcsolatban felmerül és a pályázónak kell fizetnie. A Maurice Ward Group magára vállalja a nemzetközi kiállítással kapcsolatos szállítás szervezését és lebonyolítását, valamint a költségeit. Ezt tehát nem szükséges belefoglalni a kiállítás költségvetésébe.

Aktuális (pl. egy vagy két évnél nem régebbi) projekttel, művekkel kell-e jelentkezni?
Nem, a Leopold Bloom Képzőművészeti Díj esetében ilyen kikötés nincs. Nem feltétel, hogy egy-két évnél nem régebbi, vagy új, kifejezetten erre a pályázatra készülő művel pályázzon a művész.

Mi a Ludwig Múzeumban megrendezendő díjátadó kiállítás jelentősége? Milyen műveket kell ott kiállítanom?
A Ludwig Múzeumban a zsűri által a pályázatok alapján kiválasztott, nagyjából öt-hat művész fog kiállítani. Közülük kerül ki a díj nyertese, akit ünnepélyes díjátadó keretében hirdetünk ki.
A Ludwig Múzeumban megrendezett kiállítás nemcsak nyilvánosságot biztosít a művészek és a díj számára, de egyben lehetőséget ad arra is, hogy a nemzetközi szakmai zsűri élőben is találkozzon a művekkel. Ezért bír nagy jelentőséggel, hogy a pályázók milyen műveket állítanak ki a Ludwig Múzeumban. Ezért szükséges a pályázatokban feltüntetni, hogy a kiállításra való beválogatás esetén a jelentkező mely alkotásait állítaná ki. Ezeknek nem feltétlenül kell megegyeznie a külföldi kiállítási koncepcióban szereplő művekkel, de kérjük a pályázókat, hogy lehetőség szerint törekedjenek erre.

Meg van-e szabva az alkotások maximális mérete vagy száma?
A Ludwig Múzeumban rendezett kiállítás esetében egy művész három-hat művet állíthat ki, ezeket kérjük pontosan megjelölni a pályázati anyagban. A kiállított művek végső számáról a kiállítás rendezése során dönt a zsűri, illetve az ACAX kurátorai.
A külföldi kiállítási koncepcióban szereplő művek száma nem korlátozott, a koncepció kialakítása során a befogadó intézménnyel szükséges erről egyeztetni.
Az alkotások méretére vonatkozóan nincsen megkötés, ugyanakkor kérjük, hogy a pályázók vegyék figyelembe a múzeum lehetőségeit, illetve azt is, hogy műveiket várhatóan maguknak kell szállítaniuk. Szükség esetén pedig asszisztenciát kell biztosítaniuk az installálás során.

A pályázásnál hogyan tüntessem fel, mely alkotásokat szánnám a Ludwig Múzeum kiállítására?
A pályázati anyag külön fejezete vonatkozzon arra, hogy a művész mely műveit szánja bemutatásra a Ludwig Múzeumban. Kérjük, hogy minden szükséges adatot tüntessen fel és képet is csatoljon a művekről.

Az együttműködő kiállítási intézmény vagy fesztivál magyar is lehet, vagy mindenképpen külföldinek kell lennie?
Mivel a díj elsősorban egy kortárs magyar művész nemzetközi karrierjének építését, a magyar és nemzetközi kapcsolatok erősítését tűzi ki célul, külföldi partner szükséges.

Milyen határidők merülnek fel a díjjal kapcsolatban?
A pályázatok leadási határideje 2013. április 30. A zsűri a továbbiakban kiválasztja azokat a művészeket, akiknek néhány műve csoportos kiállításon kerül bemutatásra a Ludwig Múzeumban. Ez a kiállítás szeptember 5-29. között lesz látható a múzeumban.
A külföldi intézményben a díjnyertes kiállítási koncepciót legkésőbb 2014 folyamán meg kell valósítania a nyertes pályázónak.

Kikkel léphetek kapcsolatba, ha további információra van szükségem?
A leopold.bloom@ludwigmuseum.hu email-címen lehet további kérdéseket föltenni. Az ACAX iroda részéről további felvilágosítással Csizek Petra és Stepanović Tijana projektmenedzserek tudnak szolgálni a (+36 1) 794 6488 telefonszámon. A díjjal kapcsolatos információk a www.acax.hu honlapon elérhetőek.

Kikből áll a zsűri?
A nemzetközi szakmai zsűri összetételéről hamarosan bővebb információkat közlünk!

A nyertes pályázó külföldi kiállításának megvalósításában milyen szerepet játszik az ACAX?
Az ACAX elsősorban a díj hazai szervezését vállalja magára, a külföldi kiállítás megvalósítása alapvetően a győztes pályázó és a befogadó intézmény feladata. A szállítás megszervezésében a Maurice Ward Group lesz a művész segítségére.

A Maurice Ward Group segít-e az alkotások szállításában?
A Maurice Ward Group magára vállalja a nemzetközi kiállítással kapcsolatos szállítás szervezési munkáját és költségeit. Ezt tehát nem szükséges belefoglalni a kiállítás költségvetésébe. A Ludwig Múzeumba a művészeknek maguknak kell eljuttatniuk műveiket.

Miért Leopold Bloomról nevezték el a díjat?
A díj nevét a modern irodalom egyik legjelentősebb alkotásának, James Joyce Ulyssesének magyar származású főhőséről kapta. Összhangban a díj és az ír alapító (Maurice Ward Group) számára fontos értékekkel, Leopold Bloom a paradigmaváltó művészet, az utazás, a nemzetköziség és nem utolsó sorban az ír-magyar kapcsolatok szimbóluma.

Ki a díj alapítója és kik a szervezők?
A díj alapítója az ír Maurice Ward Group, Európa egyik piacvezető nemzetközi szállítmányozási cége. A cég egyik fő tevékenységi területe műtárgyak kezelése, szállítása és szállítmányozása, illetve raktározása. Tevékenységében és filozófiájában kiemelt szerepe van a nemzetközi együttműködéseknek és a hosszú távú értékteremtésnek. Ezért döntött úgy az alapító, hogy az ACAX | Nemzetközi Kortárs Képzőművészeti Irodával és a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeummal együttműködésben létrehozza a Leopold Bloom Képzőművészeti Díjat, mellyel a magyar képzőművészek külföldi bemutatkozását, nemzetközi karrierjük előmozdítását kívánja támogatni. A díj koncepciója és szervezése a Ludwig Múzeum ACAX irodájának nevéhez fűződik. Az ACAX | Nemzetközi Kortárs Képzőművészeti Iroda legfontosabb célja a kortárs magyar szcéna nemzetközi jelenlétének erősítése és támogatása. Tevékenységük középpontjában a kortárs képzőművészet hazai és nemzetközi szereplői közötti intenzív kommunikáció és folyamatos szakmai együttműködés kiépítése és fenntartása áll.
www.mauriceward.com
www.acax.hu

Létezett már egy Leopold Bloom-díj és a BloomsDay nevű alternatív művészeti fesztivál. A mostani díj ennek a folytatása?
Nem, ugyanakkor mi is fontosnak tartjuk a Leopold Bloom-díj és a BloomsDay szellemiségét. A '90-es évek első felében indult Szombathelyen a BloomsDay alternatív művészeti fesztivál rendezvénysorozata, mely 15 éven keresztül számos hazai és külföldi alkotó kiállításának, akcióinak, performanszainak, koncertjeinek nyújtott bemutatási lehetőséget. A Székely Ákos által szervezett fesztiválok teremtette "Bloom-izmus", az alkotói szabadság, öntörvényűség példájaként, nem csak a produkciókban, de az évente kiadásra került "Bloom-mappá"-ban, illetve a rendszeresen átadott  Bloom-díjban is megtestesült.
http://www.artpool.hu/video/dvd_list13.html