EN / HU

Szűcs Attila

A 90-es évek közepétől hagyományos olaj-vászon festményeket készítek. Kiindulópontként gyakran használom a média képeit, újságkivágásokat, képeslapokat, filmrészleteket. Azokra a nagy sűrűségű pillanatokra koncentrálok, amikor a mindennapi tapasztalataink elévülni látszanak azon utópisztikus igény tükrében, miszerint a gondolat tárgya körül teremtek üres tereket, anélkül, hogy egy prekoncepció szerint előre meghatároznám azt.

A festészettel való viszonyomban uralkodik a távolságtartás és a hiányra való koncentrált figyelem. Ebben az elliptikus megközelítésben a tudás és a nem-tudás egymást kioltó és értelmező viszonyát kutatom. A kollektív emlékezet szemétdombjából merítve újraértelmezem, a festészet realitásával újrateremtem a hulladékot. Feloldom az eleve definiált, megmerevedett és ezért hamis szerkezeteket, és új nézőpontokat vezetek be a formai és kompozicionális lebegtetéssel. Ez a vákuum-szerű állapot részben a figyelem központjába helyezett elemek magányosságából, részben a metafizikai tér univerzálissá válásából ered.

honlap >>>

képgaléria >>>


Szűcs Attila: Accident by White Ball, 2011 (olaj, vászon, 140x200 cm)

Szűcs Attila: Pulling Gloves, 2011 (olaj, vászon, 100x120 cm)

Szűcs Attila: Illuminated Houses, 2008 (olaj, vászon, 190x190 cm)

Szűcs Attila: Leo Is Sitting in an Armchair, 2011
(olaj, vászon, 190x240 cm)

Szűcs Attila: Man Bath a Lion, 2011
(olaj, vászon, 150 x100 cm)

Szűcs Attila: Proper Hand Position, 2009
(olaj, vászon, 40x40 cm)

Szűcs Attila: Boy in the Bathtub, 2011
(olaj, vászon, 100x100 cm)

Szűcs Attila: The Thing, 2011
(olaj, vászon, 40x50 cm)

Szűcs Attila: Three am., 2010
(olaj, vászon, 190x140 cm)

Szűcs Attila: Young and Stiffened, 2011
(olaj, vászon, 100x80 cm)

videó >>>