EN / HU

LEZÁRULT A LEOPOLD BLOOM KÉPZŐMŰVÉSZETI DÍJ PÁLYÁZÁSI IDŐSZAKA

Az idén harmadik alkalommal került kiírásra a Leopold Bloom Képzőművészeti Díj, melynek célja a kortárs magyar képzőművészek progresszív alkotóinak elismerése és nemzetközi bemutatkozásuk támogatása. A pályázási időszak április 30-án lezárult. A Díj sikerét jól mutatja, hogy korábbi évek jelentkezőszámát messze felülmúlva, több mint 100-an pályáztak Magyarország egyik legjelentősebb képzőművészeti díjára.

>>>

Pályázat a Leopold Bloom Képzőművészeti Díj elnyerésére

A Leopold Bloom Képzőművészeti Alapítvány és a Pepper Art Projects pályázatot írt ki magyar képzőművészeknek a Leopold Bloom Képzőművészeti Díj elnyerésére.

>>>

Harmadik alkalommal kerül meghirdetésre a Leopold Bloom Képzőművészeti Díj

Magyarország egyik legnagyobb értékű kortárs képzőművészeti díja. A Leopold Bloom Alapítvány és a Pepper Art Projects szervezésében hirdetik meg a kortárs magyar képzőművészet egyik legjelentősebb elismerését, a hazai művészeti élet progresszív alkotóit és nemzetközi megjelenésüket támogató képzőművészeti díjat.

>>>

Leopold Bloom Képzőművészeti Díj harmadszor

Harmadik alkalommal került meghirdetésre Magyarország egyik legnagyobb értékű kortárs képzőművészeti díja.

>>>

Harmadik alkalommal írták ki a Leopold Bloom képzőművészeti díjat

Harmadik al­ka­lom­mal ír­ták ki a Leopold Bloom kép­ző­mű­vé­sze­ti dí­jat; a két­éven­te meg­hir­de­tett, 10 ezer eu­ró össze­gű dí­jat a győz­tes egy kül­föl­di ki­ál­lí­tás, az ah­hoz kap­cso­ló­dó költ­sé­gek és kül­föl­di je­len­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sá­ra hasz­nál­hat­ja fel.

>>>


« Előző123456789Következő »